Nieuws

Lees verder
De Zwolse Lenferink Groep heeft Zonnegilde uit Kampen onlangs de opdracht gegeven voor het plaatsen van maar liefst 12.900 zonnepanelen op verschillende panden uit de Lenferink Groep vastgoedportefeuille.

Inmiddels is een start gemaakt met de verduurzaming van de panden in o.a. Spijkenisse, Meppel, Groningen, Ommen, Wijhe en Hoogeveen.

Na oplevering zullen deze installaties gezamenlijk een vermogen hebben van 3,5 miljoen Wp.

Dit komt neer op ruim 3 miljoen kWh per jaar. Met deze pv-installaties kunnen zo’n 855 huishoudens ieder jaar van stroom worden voorzien.
Lees verder
Lenferink Groep heeft voor de verdere verbetering van haar portefeuille het monumentale object aan de Brink 38 te Deventer verworven en gaat komende periode 11 appartementen realiseren op de bovengelegen verdiepingen.
Lees verder
De Zwolse Lenferink Groep heeft het prestigieuze Zwolse Stadion Complex inclusief hotel, winkels, kantoren en horeca overgenomen van ontwikkelaar en eerste eigenaar AM Real Estate Development. Raymon van Miltenburg, directeur van AM Real Estate Development, is verheugd voor de nieuwe eigenaar: “Lenferink Groep is wat ons betreft de meest logische en ervaren nieuwe eigenaar van het gehele Stadion Complex.

AM Real Estate Development heeft het Stadion Complex ontwikkeld en na de oplevering in 2008 in eigen bezit geëxploiteerd. Raymon van Miltenburg: ”De Lenferink Groep is als belegger uitstekend gepositioneerd om het complex als onderdeel van haar portefeuille verder uit te bouwen en te laten renderen. Voor ons is het een nieuwe partner waarmee we direct uiterst constructief en slagvaardig hebben samengewerkt. In goed overleg en vertrouwen over-en-weer is snel tot overeenstemming gekomen.”

Intentie Lenferink Groep: blijven investeren


De intentie van de Lenferink Groep is om verder te investeren in het gehele Complex ten einde het Complex verder te ontwikkelen, levendiger te maken en de regionale aantrekkingskracht verder te vergroten. Met als afgeleid doel uiteraard het optimaliseren van het beleggingsresultaat.

Veelzijdige benutting sport, leisure, office en meer


Het algehele Stadion Complex aan de Ceintuurbaan in Zwolle, waarin tevens PEC Zwolle is gehuisvest, heeft een capaciteit van 13.250 toeschouwers. Het stadion heeft een sterk regionale functie en bestaat uit 5.000 m² aan ruimte. Echter, in totaal omvat het complex een kleine 40.000 m2 en 1260 parkeerplaatsen. Daarnaast is er 32.000 m² in gebruik voor andere commerciële functies van het Complex. Zoals horeca, een vier sterren hotel, kantoorruimte, evenementencentrum, fitness, retail en leisure. Tevens is er een casino aanwezig. Kortom, het Complex biedt een grote variëteit aan functies waardoor het altijd bruist. Alle detailhandelsfuncties zijn ingevuld met de grootste sportwinkels die in Zwolle en omstreken te vinden zijn. Eveneens heeft ROC Landstede in het complex 5.000 m2 aangehuurd.

Meer nadruk op multifunctionaliteit

Carlus Lenferink, directeur van de Lenferink Groep: “We zijn een Zwols bedrijf dat ook landelijk opereert, dus we zijn nu in eerste instantie zeer trots op deze toevoeging van dit prestigieuze Zwolse project aan onze vastgoedportefeuille. Tegelijkertijd benadruk ik graag dat we voornemens zijn er in te blijven investeren. Naast de functie sport, winkels, hotel en horeca, willen we de multifunctionaliteit van het hele gebied verder ontwikkelen. Zoals wellicht door het aantrekken van meer winkels en activiteiten.”

Lenferink Groep: resulterend in renderende relaties

Vastgoed is de expertise van de Zwolse Lenferink Groep. Door een uitgebreid aanbod te verrijken met brede kennis, is de Lenferink Groep in staat om portefeuilles op bouwkundig en financieel hoog niveau te beheren. Hierdoor sluit het aanbod naadloos aan bij de vraag van zowel beleggers als huurders, resulterend in renderende relaties op de lange termijn.

Voor meer informatie, een aanvullend interview of beeldmateriaal, neemt u contact op met:
Lenferink Groep, Suzanne Beumer-van den Brink, 038-4255220, SBeumer@lenferinkgroep.nl
Lees verder
Drachten, Friesland

Lenferink Groep uit Zwolle heeft voor haar care-portefeuille het Clingendaal Servotel aan het Haverstuk 75 in Drachten aangekocht.

Het object bestaat uit 159 zorg-appartementen, een restaurant en garageboxen.
Het gebouw wordt de komende maanden gerenoveerd ten behoeve van verschillende partijen uit de zorg.

Verkoper De Jong & Siderius

Koper Lenferink Groep

Koopsom: Marktconform
Lees verder
Lenferink Groep herontwikkelt het gebied rondom de Tuurweide in Wijhe

De platte kerk aan de Tuurweide in Wijhe, een passende en ludiek klinkende naam, maar fraai was het gebouw niet. Na jaren van voorbereiding is het vorig jaar gelukt om dit gebied te saneren en opnieuw in te richten. De sanering omvatte de sloop, asbestsanering en verwijdering van aanwezige erfverharding van de voormalige Ontmoetingskerk en herinrichting door bestrating, riolering en openbaar groen, zoals beukenhagen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemersbedrijf Hoek uit Tubbergen onder regie van de Lenferink Groep uit Zwolle en mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de provincie Overijssel in het kader van de Regeling Kwaliteit Stedelijke Leefomgeving.

Door de realisatie van negen woningen, parkeerruimte en groenvoorziening heeft het gebied een stevige impuls gekregen. De entree van het dorp Wijhe, vanaf de Raalterweg, is daardoor ook verbeterd.

Het plan voor realisatie van zes appartementen is nog niet gerealiseerd. Dit komt omdat nog niet alle appartementen verkocht zijn. Gezien de aantrekkende woningmarkt is er goede hoop dat binnenkort toch de nodige appartementen verkocht worden en dit projectdeel uitgevoerd kan worden. Een exacte termijn hierin is op dit moment nog niet aan te geven.